Ettevõttest

Ettevõttest

Pikaliiva Grupp OÜ on 2002. aastal asutatud erakapitalil põhinev osaühing. Ettevõtte põhitegevusalaks on sõidukite tehnoülevaatus ja remont. Pikaliiva Grupp OÜ-l on sõidukite tehnoülevaatuse teostamiseks leping Maanteeametiga ning ettevõtte mõõtjapädevust on tunnustanud Eesti Akrediteerimiskeskus.

Alates 2004. aastast osutame teenuseid spetsiaalselt sõidukite tehnoülevaatuse ja remondi teostamiseks projekteeritud hoones. Oleme teostanud enam kui 70 000 ülevaatust ning üle 5000 tehnokontrolli. Abivalmis personali näol on tegemist kvalifitseeritud spetsialistidega, kes on omandanud erialase hariduse ja omavad pikaajalist töökogemust, olles võimelised andma konsultatsiooni ka kõige nõudlikumale kliendile.

Missioon
Meie missiooniks on tagada sõiduki valdajate teadlikkus kasutatava sõiduki tehnilisest seisukorrast.

Visioon
Soovime saada juhtivaks sõidukite tehnoseisundit hindavaks kompetentsikeskuseks Eestis – olles partneriks sõiduki ostmisel, müümisel ning ekspluatatsiooni perioodil.

Eesmärgid
- olla Tallinna sõiduki kasutajate esimene valik sõiduki tehnoseisundi hindamisel;
- pakkuda kaasaegset tehnoülevaatuse teenust Tallinnas;
- olla usaldusväärne partner klientidele ja riigile, tagades sõiduki tehnoseisundi hindamisel kõrge kvaliteet ja sõltumatus;
- pakkuda töötajatele motiveerivat ja hinnatud töökohta.